Algemene Voorwaarden

/
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Klanten The Food Garage (TFG).

Deze ‘Algemene Voorwaarden Klanten’ zijn van toepassing op de relatie tussen The Food Garage en de klanten.

 

1. Definities

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van TFG dat door de Klant via het Platform bij TFG kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij TFG van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Fooi: vrijwillig door een Klant betaald bedrag dat bestemd is voor de medewerker die de bestelling aflevert.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via het platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en TFG met betrekking tot een bestelling en de bezorging of het afhalen van de bestelling.

Platform: de website(s), tools en andere apparaten van TFG en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

TFG: The Food Garage, een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten het platform gebruikt.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door TFG worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten en het tot stand komen en verwerking van bestellingen.

 

2. Identiteit van The Food Garage

Adres hoofdvestiging:
Dollardlaan 11
9679 CA Scheemda
KvK: 83778195
BTW-nr: NL002864206 10

Email: info@thefoodgarage.nl
Tel: 06-21493215 (bereikbaar van donderdag tot en met zaterdag van(09:00 tot 20:00)

 

3. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn van toepassing op de Service en aanbod.
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met TFG aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door TFG op grond van artikel 6 hieronder.

 

4. Het Aanbod
 1. TFG kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan dat de klant contact met ons opneemt voor de actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. TFG geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 3. TFG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

 

5. De Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Nu kopen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal TFG de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door TFG worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. In geval van een “Afhaal” Bestelling is een adres niet nodig. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TFG te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor TFG.
 5. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen. Indien de Klant niet aanwezig is op het afleveradres wanneer de Bestelling wordt geleverd, zal TFG een redelijke inspanning verrichten om contact met de Klant op te nemen, om te bepalen waar de Bestelling moet worden achtergelaten. Indien TFG niet in staat is om contact met de Klant op te nemen, kan TFG de Bestelling op een redelijke locatie buiten, in de buurt van het bezorgadres, achterlaten. TFG is niet verantwoordelijk voor de Bestelling (inclusief de kwaliteit of veiligheid van de Bestelling wanneer de Klant deze aantreft) nadat de Bestelling is afgeleverd.
 6. Doordat de bezorging van de Bestelling door TFG wordt uitgevoerd kan TFG bezorgkosten rekenen aan de Klant. De actuele bezorgkosten worden op het Platform vermeld voordat een klant een Bestelling plaatst. Een factuur voor deze bezorgkosten kan bij TFG worden aangevraagd.
 7. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van TFG, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van TFG is weergegeven.
 8. Bij zowel het bestellen als het afleveren of afhalen van Bestellingen met alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet, vraagt TFG op grond van geldende wet- en regelgeving de Klant om identificatie. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, worden in ieder geval de alcoholische producten van de Bestelling niet geleverd, en staat het TFG tevens vrij om de Bestelling in zijn geheel te weigeren. Wanneer de alcoholische producten op grond van dit artikel niet worden geleverd, kunnen er annuleringskosten aan de Klant in rekening worden gebracht, welke annuleringskosten ten minste zullen bestaan uit de waarde van de alcoholische producten van de desbetreffende Bestelling.
 9. Na het plaatsen van de Bestelling kan de Klant naar eigen goeddunken kiezen voor het geven van een Fooi aan TFG via de beschikbare online betaalmethoden.
 10. Nadat de Klant een bevestiging van het betalen van de Fooi heeft ontvangen, kan de Fooi niet meer worden terugbetaald of geretourneerd.

 

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij TFG worden geannuleerd.
 2. TFG heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan TFG besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 4. TFG heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan TFG hiervan aangifte doen bij de politie.

 

7. Betaling
 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om TFG te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan TFG aan de deur of op de afhaallocatie.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door de Klant gebruikte betaalmethode, zal de verwerking hiervan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.

 

8. Klachtenregeling
 1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij TFG te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het Aanbod van TFG en de uitvoering van de Overeenkomst ligt bij TFG.
 2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van TFG op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door TFG is ontvangen zal TFG zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. TFG streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TFG.

 

9. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens
 1. TFG verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacyverklaring van toepassing.